Hội dươc học Việt Nam

Hội dươc học Việt Nam

Hội Dược học Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp phi lợi nhuận của những người và tổ chức làm việc trong lĩnh vực liên quan đến dược học, tại Việt Nam Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnamese Pharmaceutical Association, viết tắt là VPA. 

Địa chỉ:A203, nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

Mở cửa: 08:00-17:00